AUTORITZACIONS GENERALS

  • Descarregar les autoritzacions
  • Emplenar-les i signar-les
  • Enviar-les junt amb la resta de documentació al moment de fer la inscripció definitiva
  • La documentació s’ha d’enviar per correu a fip3esports@gmail.com NO PAPER

Les autoritzacions OBLIGATÒRIES per a tothom són

  • DRETS D’IMATGE
  • SORTIDES

A més d’aquestes, són obligatòries en quant sigui el cas:

  • MARXAR SOL/A (a partir dels 10 anys)
  • RECOLLIDA D’INFANTS (en cas que la persona que vingui a recollir-lo/a sigui diferent a la mare/pare/tutot-a legal)
  • ADMINISTRAR MEDICACIÓ EVENTUAL adjuntant informe mèdic i dosi (les al·lèrgies, intoleràncies, diabetis i d’altres cròniques es tractan en el seu apartat)
  • Autorització ILLA FANTASIA (sortida opcional) NOMÉS ELS I LES QUE HI VAGIN