L'ASSOCIACIÓ

La nostra és una Associació sense ànim de lucre que neix de la fusió i absorció d'altres preexistents amb la finalitat d'ampliar el seu objecte social. Està integrada per professionals de l'esport, del lleure i de la cultura amb molta experiència dins del món de l'associacionisme. Entre tots i totes, gràcies al conveni amb l'IES Salvador Seguí i el CEM Besòs, portem més de déu anys ininterromputs gestionant casals i campus d'estiu, activitats extraescolars, l'escola de Parkour i la secció de futbol sala Thotsala que participa a la competicions de la Federació Catalana de Futbol i del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB). La nostra és una proposta participativa i oberta on els i les participants puguin proposar i desen-volupar a l'àmbit de les activitats específiques que oferim, les seves pròpies idees i projectes. Fidels al nostre ideari i a la nostra raó social, el projecte té una finalitat transversal, solidària, igualitària i integradora; potenciadora de les relacions interpersonals i de la convivència, de la iniciativa personal i col·lectiva, de la cooperació com a instrument per arribar a obtenir objectius majors. Com a entitat fermament compromesa amb la igualtat de gènere, de la prevenció de la violència i de la discriminació de tot tipus, apostem per la informació, l'educació i la pràctica concreta de noves conductes. El nostre compromís amb la integració social, la igualtat de gènere, l’aconfessionalitat i la interculturalitat és un fet contrastable a la nostra tasca diària; nens, nenes i joves de diverses nacionalitats, creences i cul-tures participen cada temporada de les nostres activitats. La integració de la dona al món de l’esport, específicament a l’espai del futbol es reflexa tant als càrrecs directius, com a la direcció i pràctica específica dels esports